Jaka księgowość w aptece?

Jaka księgowość w aptece? Wydaje się, że rachunkowość apteki nie różni się od księgowości innych firm. Chociaż od 2017 r. tylko farmaceuci mają prawo do otwierania aptek pod pewnymi ograniczeniami geograficznymi i demograficznymi, nadal jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna lub spółka jawna.

Księgowość w aptece – zasady

Jaka księgowość w aptece?

Jaka księgowość w aptece?

Apteki będą pobierać podatki zgodnie z ogólnymi zasadami w oparciu o tabelę podatkową lub według stawki 19% metodą liniową – stawki podatku liniowego nie są tutaj uwzględnione. W teorii, dopóki obroty nie przekroczą kwoty określonej przepisami prawa, apteki mogą korzystać z subiektywnej ulgi w podatku od towarów i usług. Jednak ze względu na wysokie koszty operacyjne i konieczność zakupu towarów od podmiotów zewnętrznych większość właścicieli aptek decyduje się na płatność VAT. Decyzje o opodatkowaniu apteki należy podejmować na podstawie opinii wykwalifikowanego księgowego https://rachunkowebiuro.szczecin.pl/uslugi/ksiegowosc/ – w ten sposób w każdej sytuacji można znaleźć najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Najbardziej skomplikowana sytuacja jest taka, że apteki nie tylko uzyskują dochody ze sprzedaży leków i materiałów medycznych, ale także dochody z refundacji niektórych leków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawidłowe rozliczanie wpływów osobistych zakupionych w aptekach i wpływów z NFZ oraz terminowe naliczanie podatku VAT od paragonów to jedno z wyzwań, przed którymi stoi obsługa księgowa w branży farmaceutycznej. Warto również wspomnieć, że lista leków refundowanych jest stale aktualizowana.

Zobacz również:

Profesjonalna obsługa – doradztwo księgowe

Obsługę księgową apteki powinno prowadzić zaufane biuro księgowe, a do współpracy z tą złożoną branżą należy poczynić przygotowania merytoryczne. Co ważne, wypracował sposób prowadzenia ksiąg aptek i aptek, doświadczenie w sporządzaniu rozliczeń dla urzędu skarbowego oraz aktualną znajomość prawa farmaceutycznego. Wysoka jakość, staranność i rzetelność księgowych zapewniają, że księgowość apteki będzie prowadzona w sposób prawidłowy, zgodny z aktualnymi wymogami i nie stanie się źródłem kłopotów dla jej właścicieli.

Apteka – nowe obowiązki w prowadzeniu księgowości

Od 2017 lub 2018 roku (w zależności od obrotów) wszyscy czynni podatnicy VAT muszą co miesiąc składać elektroniczne dokumenty JPK. Biuro księgowe lub zatrudniony księgowy robi to w naszym imieniu. Wypełniają ten obowiązek na podstawie dostarczonych dokumentów i ewidencji udostępnionej w formie elektronicznej.
Od 1 października 2020 roku został wprowadzony nowy dokument JPK VAT, który zawiera sekcję rejestracyjną i deklaracyjną (nie będzie już deklaracji VAT 7 ani VAT 7K). W nowym dokumencie sprzedawca będzie musiał dodatkowo oznaczyć niektóre towary, procedury i dowody. Minister Finansów wskazał w regulaminie nazwy niektórych dostaw (sprzedaży) towarów i usług, które dodatkowo muszą znaleźć się w dokumencie JPK. W przypadku aptek obowiązane jest oznaczanie GTU 09 jako dostawa (sprzedaż) leków i wyrobów medycznych (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych), ale muszą przestrzegać obowiązków informacyjnych opisanych w art.10. Segment 37av. Art. 1 Prawa farmaceutycznego oraz świadczenie usług niematerialnych OWU 12 (doradztwo, szkolenia, marketing, badania rynku), ale farmaceuci prowadzący apteki są zobowiązani do świadczenia takich usług.

Jak przepisy wpływają na praktykę?

Prawdopodobnie wszystkie systemy sprzedaży aptecznej mogą już zdecydować się na używanie znaku GTU w ramach Art dla dodatkowych znaków sprzedaży leków. Segment 37av. Art. 1 ustawy Prawo lekowe lub faktury za powyższe usługi. Sam symbol nie pojawia się na fakturze, ale w elektronicznej ewidencji naszej sprzedaży i odnotowujemy to w księgowości. Nie będziemy używać symbolu GTU w sprzedaży, a jedynie do rejestrowania używamy paragonu. doradztwo-podatkowe-w-ŁodziPodobnie jak w przypadku zmian w przepisach podatkowych, pozostaje pytanie, czy jesteśmy zobowiązani do oznaczania OWU wszystkich sprzedawanych produktów z listy zawartej w grafice. Segment 37av. 14. Albo tylko towary, które zostaną sprzedane podmiotom działającym poza granicami RP lub wywiezione poza granice RP, czyli towary, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 16. Segment 37av. Art. 1 Prawa farmaceutycznego. Sprzedaż wyłącznie leków zgłaszanych do sprzedaży powinna być oznaczona symbolem GTU 09. Zadaliśmy to pytanie na stronie Ministerstwa Finansów i liczymy na odpowiedź (do 7 dni). Po otrzymaniu niezwłocznie opublikujemy go na stronie internetowej Izby Handlowej. Chociaż odpowiedź nie ma żadnego osobistego wyjaśnienia, może wyjaśniać intencje prawodawcy. Oprócz symbolu GTU używanego po stronie dostawy (sprzedaży), rozporządzenie wprowadza również listę obowiązkowych oznaczeń paragonów (np. Sprawozdania finansowe, dokumenty wewnętrzne, podsumowania MPP) oraz nowe oznaczenia na dowód zakupu (zakupu) . Pojedynczy towar lub usługa. Są to oznaczenia, które mają być używane w księgowości przy generowaniu pliku JPK Być może wygenerowany przez Ciebie system informatyczny wymaga wprowadzenia tych znaków, ale trzeba to uzgodnić z obsługą księgową apteki.

WIOL Biuro rachunkowe Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 23/25
90-418 Łódź
426336148
www.wiol.com.pl
MH biuro rachunkowe
Spółdzielcza 44
70-393 Szczecin
914313591
www.rachunkowebiuro.szczecin.pl

You may also like...