Co zrobić, żeby zostać adwokatem?

Zawód adwokata, oprócz prestiżu, wiąże się również z dużą odpowiedzialnością społeczną. Adwokaci często stają w obronie praw jednostki, reprezentując klientów w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych, co jest kluczowe dla funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. Rola adwokata wymaga nie tylko dogłębnej znajomości prawa, ale także zdolności do empatii i zrozumienia sytuacji klientów, aby efektywnie ich reprezentować. Dodatkowo, adwokaci mają obowiązek zachowania poufności i ochrony interesów swoich klientów, co stanowi podstawę zaufania między adwokatem a klientem i jest fundamentem prawnego zawodu.

Przede wszystkim odpowiednie wykształcenie

Osoba, która chciałaby zostać adwokatem https://kk-kancelaria.com w pierwszej kolejności powinna ukończyć odpowiednie studia. Właściwym kierunkiem dla tego typu profesji jest prawo. Studia te, dokładnie tak jak każde inne, można ukończyć zarówno w formie stacjonarnej, mówiąc potocznie – dziennie oraz w formie niestacjonarnej – zaocznie lub wieczorowo. Są to studia jednolite, pięcioletnie i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu magistra. Na rynku dostępne są zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne, a to od kandydata zależy już, którą z nich wybierze. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ oba typy uczelni dają studentom możliwość uzyskania solidnych podstaw ku temu, aby stać się adwokatem  Należy jednak pamiętać o tym, że ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra prawa jest niestety dopiero początkiem długiej drogi, która w konsekwencji prowadzi daną osobę w osiągnięciu obranego przez siebie celu. 

Co po ukończeniu studiów?

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, samo ukończenie studiów na kierunku prawa nie wystarczy, aby rozpocząć karierę zawodową jako adwokat. Po obronie pracy dyplomowej osoba, która chciałaby móc trudnić się wyżej wspomnianym zawodem powinna odbyć aplikację adwokacką. Aby było to możliwe koniecznym jest zdanie egzaminu na wyżej wspomnianą. Egzamin na aplikację składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, a żeby go zaliczyć należy uzyskać minimum 100 punktów, czyli prawidłowo odpowiedzieć na 100 pytań. Osoba, której się to uda ma dokładnie dwa lata na to, aby wpisać się na listę aplikantów adwokackich. Kolejnym krokiem jest znalezienie patrona, pod okiem którego przyszły adwokat będzie się szkolił. Aplikacja adwokacka trwa przez okres 3 lat i jest ona odpłatna. W czasie jej trwania aplikanci odbywają zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne oraz mają obowiązek wstąpienia w strukturę samorządu adwokackiego. Aplikacja adwokacka kończy się egzaminem zawodowym i to właśnie jego pozytywny wynik uprawnia aplikantów do pracy jako adwokat. Wyżej wymieniony składa się z pytań testowych oraz z zadań z dziedziny prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i gospodarczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego aplikację, dana osoba otrzymuje wpis na listę adwokatów i może już rozpocząć swoją działalność zawodową. 

Przystąpienie do egzaminu zawodowego bez odbycia aplikacji adwokackiej

Jak się okazuje są również inne sposoby na to, aby móc przystąpić do egzaminu zawodowego na adwokata. Pierwszym z nich jest uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych. Kolejno do wyżej wspomnianego mogą przystąpić osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny oraz te, które przez określony czas zatrudnione były na określonych stanowiskach, na których wykonywały czynności wymagające wiedzy prawnej. Ponadto w niektórych przypadkach można rozpocząć wykonywanie zawodu adwokata zarówno bez konieczności odbywania aplikacji oraz zdawania egzaminu zawodowego. Z takiego udogodnienia mogą skorzystać między innymi doktorzy habilitowani i profesorowie nauk prawnych. 

Perspektywy zawodowe po otrzymaniu wpisu na listę adwokatów

Co zrobić, żeby zostać adwokatem?

Co zrobić, żeby zostać adwokatem?

 Osoba, która otrzymała wpis na listę adwokatów może rozpocząć aktywność zawodową. Opcji na wyżej wspomnianą jest tak naprawdę kilka. Z reguły początkujący adwokaci decydują się na podjęcie współpracy z działającymi na rynku kancelariami prawnymi lub ubiegają się o zatrudnienie w firmach różnorodnych branży, które dysponują wewnętrznymi działami prawnymi. Jest to dobry krok w kierunku odbycia praktyki zawodowej i zdobycia solidnych podstaw do tego, aby móc rozpocząć prowadzenie własnej działalności. Warto pamiętać o tym, że pomimo zdobycia odpowiednich uprawnień zawodowych, nie zawsze udaje się otrzymać upragnioną pracę już na początku. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy świeżo upieczony adwokat https://klimkowski-kancelaria.pl/233/kancelaria-adwokacka-gdansk zostaje specjalistą ds. sądowych np. w firmach windykacyjnych czy ubezpieczeniowych jak i kancelariach komorniczych. Są również i takie przypadki, w których podczas odbywania aplikacji adwokackiej dany kandydat na tyle przypadnie do gustu swojemu patronowi, że zaproponuje mu on pozostanie w jego kancelarii po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Niektóre osoby nie zakładają nawet możliwości pracy u kogoś i od samego początku stawiają na posiadanie własnej kancelarii. Nie mniej jednak warto pamiętać o tym, że konkurencja na rynku jest spora, a zdobycie odpowiedniej renomy, a tym samym również i zaufania klientów wymaga czasu i doświadczenia w związku z czym nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest porywanie się z przysłowiową motyką na Księżyc. Lepiej rozpocząć od praktyki pod okiem osób doświadczonych i cenionych na rynku, które posiadają ogrom wiedzy.

You may also like...