Mediacja w postępowaniu rozwodowym

Mediacja w postępowaniu rozwodowym. Chociaż postępowanie rozwodowe toczy się przed sądem, możemy ułatwić sobie całą procedurę i przyspieszyć ją dzięki udziałowi mediacji. O tym czym jest mediacja i w jaki sposób ją stosować przy rozwodach dowiecie się z niniejszego artykułu.

Czym jest mediacja

Mediacja to postępowanie ugodowe, które toczy się poza salą sądową. Uregulowana jest w Kodeksie postępowania cywilnego. Przeprowadza się ją przy udziale zwaśnionych stron i bezstronnego mediatora. Mediacja może zakończyć się podpisaniem ugody. W takim wypadku porozumienie, które zawarły strony można przedstawić sądowi do akceptacji. Przyspiesza to proces sądowy i pozwala skrócić go do niezbędnego minimum.

Mediację prowadzi profesjonalny mediator. Listę mediatorów znajdziemy na stronach sądów okręgowych albo po prostu w internecie. Warto skorzystać z pomocy mediatora, który specjalizuje się w danym rodzaju spraw. W przypadku postępowania rozwodowego, najlepszą pomoc uzyskamy od osoby, która pośredniczy w mediacjach rodzinnych. Dobrze, żeby była również prawnikiem. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że ugoda zostanie przygotowana w sposób zgodny z przepisami prawa. 

Mediacja to postępowanie, które odbywa się na sesjach. Od stron zależy jak długo będzie ono trwało. Czasami ugodę udaje się uzyskać już po pierwszym spotkaniu. Zazwyczaj jednak potrzebnych jest kilka sesji. W szczególności przy sprawach tak delikatnych jak rozwody.

Czytaj także:

Co można uzyskać podczas mediacji

Orzeczenie rozwodowe rozstrzyga o zakończeniu małżeństwa. Żeby jednak sąd zajął się kwestiami majątkowymi albo sprawami związanymi z opieką nad wspólnymi dziećmi byłych małżonków, potrzebne jest kolejne postępowanie. Może ono trwać długo i być bardzo burzliwe. Dlatego lepiej takie sprawy ustalić w drodze mediacji.

Mediacja odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Uczestniczą w niej jedynie małżonkowie i mediator oraz, ewentualnie, osoby zaufane, na które zgodzą się wszystkie strony. Mogą to być np. adwokaci lub radcowie prawni, przyjaciele lub rodzina. Najważniejsze, żeby wszyscy uczestnicy czuli się bezpieczni i jednakowo ważni. W przypadku bardzo dużego konfliktu i animozji pomiędzy małżonkami, mediację można przeprowadzać na sesjach odrębnych. W takim wypadku każdy z małżonków spotyka się jedynie z mediatorem, który następnie przekazuje drugiej stronie to, co zostało ustalone na sesji odrębnej.

Jeżeli mediacja zakończy się ugodą, to strony mogą rozstrzygnąć w niej kwestię podziału majątku. Dotyczy to  nie tylko tego, co posiadamy, ale może np. objąć wspólne kredyty czy inne zobowiązania. To od nas będzie zależało jak bardzo szczegółową ugodę przygotuje mediator. W ugodzie często zawiera się także porozumienie rodzicielskie. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób będzie opiekował się dziećmi. Będą tu uwzględnione zarówno kwestie materialne jak i osobowe. 

Rozwody są bardzo ciężkie dla całej rodziny a rozstrzygnięcia dotyczące dzieci wzbudzają wiele emocji. Dlatego warto skorzystać z pomocy mediatora, który wie co powinno znaleźć się w porozumieniu rodzicielskim. Często strony nie zastanawiają się jak będzie wyglądało życie ich dzieci po rozwodzie rodziców. A tutaj trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii. Nie tylko z kim dziecko będzie mieszkać, ale także kto będzie płacił za jego wycieczki, kto będzie kupował ubrania albo gdzie dziecko będzie spędzać święta i wakacje.

Zobacz również:

 

Czy warto zdecydować się na mediację w procesie rozwodowym?

Na pewno warto spróbować mediacji, zanim udamy się do sądu. Dzisiaj wielu prawodawców tworzy takie prawo, które wymaga skorzystania z procedury pojednawczej przed orzeczeniem rozwodu. Ma to na celu skłonienie małżonków do zastanowienia się, czy na pewno chcą podjąć ostateczne kroki, prowadzące do zakończenia ich małżeństwa. Polski prawodawca również do tego zmierza. Niedługo sądy będą miały obowiązek kierowania małżonków dążących do rozwodu na mediację.

Czy muszą oni godzić się na udział w mediacji? Oczywiście nie. Mediacja jest dobrowolna. Jednakże rozwody są zazwyczaj traumatyczne. Sama konieczność wystąpienia przed sądem jest stresująca. Tym bardziej w obliczu małżonka, z którym jesteśmy w konflikcie. Dlatego warto skorzystać z drogi, która pozwoli nam na zminimalizowanie przykrych skutków rozwodu. Taką drogą jest właśnie mediacja. 

Na koniec należy jeszcze wspomnieć o jednej kwestii. Mediacja wiąże się z kosztami. Jeżeli zostaniemy na nią skierowani przez sąd, to zapłacimy tyle, ile wynikać będzie z rozporządzenia dotyczącego wynagrodzenia mediatorów. W przypadku mediacji prywatnych, możemy umówić się z mediatorem na zupełnie inne kwoty. Pamiętajmy, że koszt mediacji zazwyczaj obejmuje wynagrodzenie mediatora i koszt poszczególnych sesji.

Podsumowanie

Rozwody są trudne, nawet gdy małżonkowie nie pozostają w konflikcie. Dążąc do zakończenia małżeństwa zapomina się o wielu kwestiach. Na przykład o tym, że trzeba będzie podzielić wspólny majątek albo zdecydować o dzieciach czy o wysokości alimentów. Zamiast stresować się przed sądem, warto skorzystać z drogi mediacji, która pozwoli nam na wzięcie spraw w swoje ręce i pokierowanie nimi według własnego uznania. Mediacja zakończona ugodą pozwoli nam szybko i bezboleśnie przejść ciężki proces rozwodowy.

You may also like...