Ile trwa psychoterapia psychodynamiczna

Ile trwa psychoterapia psychodynamiczna – w psychoterapii istnieje wiele nurtów, które lepiej lub gorzej nadają się do leczenia określonych schorzeń natury psychicznej. Kiedy myślimy o terapii, najczęściej do głowy przychodzi nam właśnie terapia psychodynamiczna, za której ojca uważa się Zygmunta Freuda. Kto może skorzystać z takiej formy terapii i ile może ona trwać?

Psychoterapia psychodynamiczna – główne założenia

Omawiany typ terapii opiera się na kilku podstawowych zasadach oraz teoriach. Po pierwsze zakłada, że na nasze zachowania wpływ mają nieświadome i trudno dostępne dla nas motywacje. Po drugie stawia tezę, że osobowość człowieka kształtuje się na bazie zdobywanych w ciągu rozwoju osobniczego doświadczeniach. Te przeszłe doświadczenia wpływają zaś na teraźniejszość jednostki i warunkują jej aktualne myśli, emocje oraz zachowania. Celem terapii jest rozwinięcie wiedzy pacjenta o samym sobie, swoich przeszłych doświadczeniach i kierujących nim motywacjach. To tzw. wgląd. Pozwala on w dalszej kolejności pracować nad zmianą zachowań, poszerzeniem ich repertuaru i odnalezieniem nowych sposobów radzenia sobie z problemami.

Psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym ( https://psychoterapeuta-gdynia.com.pl/o-psychoterapii/ ) bazuje też na pojęciach przeniesienia oraz przeciwprzeniesienia. Pierwszy z tych terminów oznacza sytuację, w której pacjent rzutuje na terapeutę uczucia, które do tej pory były nieświadome i ukryte głęboko w jego psychice. Dzięki temu może on je ponownie przeżyć, przeanalizować, a w rezultacie znaleźć sposoby, by im zaradzić. Przeciwprzeniesienie przebiega natomiast niejako w odwrotnym kierunku. To psychoterapeuta reaguje na emocje swojego pacjenta. Dzięki temu wytwarza się między nimi więź i tak zwana relacja przeniesieniowa. Dobry psycholog musi dbać o to, by nie tracić w takim związku czujności i nie przejmować na siebie zbyt wielu nieświadomie projektowanych przez pacjenta emocji.

Skuteczność nurtu psychodynamicznego w leczeniu zaburzeń psychicznych

Ile trwa psychoterapia psychodynamiczna

Ile trwa psychoterapia psychodynamiczna

Pomoc psychologiczna może okazać się pomocna w wielu życiowych sytuacjach. W sytuacjach kryzysowych wystarczyć mogą krótkie porady psychologiczne, jednak gdy kryzys się przedłuża, a nam brakuje mechanizmów radzenia sobie ze stresem, potrzebna może okazać się terapia. Z takiej pomocy korzystać też powinny osoby cierpiące z powodu chorób psychicznych i zaburzeń osobowości.

Psychodynamiczna terapia indywidualna polecana jest głównie w wypadku nawrotowych epizodów depresji klinicznej. Pozwala pacjentom zauważyć i zmodyfikować schematy, które mogłyby odgrywać rolę w nawrotach choroby. Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe takie jak m.in. lęk społeczny oraz fobia społeczna czy zespół lęku uogólnionego wykazują podczas tej terapii wydłużone okresu remisji. Sprawdza się także w leczeniu zaburzeń odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia) i zaburzeń osobowości. Szczególnie dobre wyniki przynosi w wypadku osób cierpiących na osobowość z pogranicza (borderline), a także sprawdza się jako terapia dla młodzieży.

Ile trwa terapia psychodynamiczna?

Omawiana terapia, podobnie jak wiele innych odłamów i nurtów psychoterapeutycznych, może być krótkotrwała bądź też długotrwała. Ta pierwsza obejmuje zazwyczaj do kilkunastu spotkań. Stała się niezwykle popularna w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to kanadyjski psychoanalityk Habib Davanloo stworzył jej podstawy. Celem było zminimalizowanie czasu trwania przy jednoczesnym podniesieniu efektywność. Psychoterapeuci pracujący w tym nurcie nie są jedynie obserwatorami, którzy naprowadzają pacjenta na właściwe tory. Są także orędownikami zmiany w jego postawach i zachowaniu.

Terapia długoterminowa może zająć nawet kilka lat. Kierowana jest do tych osób, które jak najdokładniej zgłębić chcą swoją psychikę i tajemnice drzemiące w ich podświadomości. Oscyluje wokół założenia, że relacje i zdarzenia z okresu wczesnodziecięcego ciągle wpływają na nasze dorosłe życie. Natomiast rozmowa ze specjalistą może pomóc w odkryciu i zrozumieniu nieświadomych motywów naszych działań. Terapia długoterminowa sprawdza się bardzo dobrze w wypadku silnych zaburzeń depresyjnych i osobowościowych.

Różne terapie psychologiczne – jak wybrać odpowiednią dla siebie?

Czy ta terapia sprawdzi się także i dla Ciebie? To, co różni szkołę psychodynamiczną od innych nurtów w psychoterapii, może działać dobrze na jednych, ale nie przynosić korzyści drugim. Wiele badań wykazało, że pacjenci odbywający terapię psychodynamiczną zdają się utrzymywać w dobrym zdrowiu psychicznym także po jej zakończeniu. W dodatku ich mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach trudnych rosną wraz z upływem czasu od jej zakończenia. Nabyty w trakcie sesji wgląd niesie więc długofalowe korzyści.

W ich trakcie zdecydować możesz, czy proponowane Ci techniki są zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Jednak pamiętaj, że najlepszy psychoterapeuta to taki, z którym czujesz się dobrze i bezpiecznie. W związku z tym nie obawiaj się zadawania pytań podczas pierwszych zapoznawczych spotkań.

 

Psychoterapia Gdynia – Barbara Wota
Hugo Kołłątaja 12B
81-332 Gdynia
+48 532 361 880
www.psychoterapeuta-gdynia.com.pl

You may also like...