Transport kontenerów

Transport kontenerów. Wymiany handlowe pomiędzy państwami oddalonymi od siebie o wiele tysięcy kilometrów są znane od wielu stuleci. Jednak w dzisiejszych czasach, bez problemu można przeprowadzić taką transakcję. Nie trzeba się ruszać sprzed komputera, aby doprowadzić do importu i eksportu różnych towarów. Taka wymiana handlowa jest obecnie fundamentem światowej gospodarki. Prowadząc handel wielotonowy, z pomocą przychodzi transport morski, który jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Aby transport doszedł do skutku, wystarczy statek i kontenery.  

Czym jest kontener?

Kontener https://kontenery-morskie24.com.pl/ to bardzo często wykorzystywane pojęcie w branży transportowej. Używa się ich szczególnie w transporcie cargo i w transporcie morskim. To bardzo uniwersalne miejsce, za jego pomocą przewozi się praktycznie każdy rodzaj towaru: od drobnicy, aż do produktów cało kontenerowych czy maszyn. Ich zróżnicowanie powoduje, że sam temat przewozu jest dość skomplikowany.

Transport kontenerów

Transport kontenerów

Kontener https://kontenery-morskie.biz.pl/ to metalowy pojemnik o dużych gabarytach. Ich główną zaletą jest fakt, że można w nich układać kolejne, mniejsze pojemniki. Co ciekawe, znalazły one zastosowanie w transporcie dopiero na początku XX wieku, jako skrzynie, które nie nadają się do piętrowego układania. Dopiero w kolejnych latach nastąpiła standaryzacja kontenerów i ich stosowanie na szeroką skalę. Ciągły brak uniwersalności powodował, że transport kontenerowy był koszto- i czasochłonny, ponieważ ich zawartość musiała zostać przeładowywana. Takie rozwiązanie stało się efektywniejsze w momencie wprowadzenia do użycia kontenerowców. Dzięki przeprowadzeniu procesów optymalizacji i standaryzacji kontenery zajmują silną pozycję w branży transportowej. Ich różnorodność powoduje, iż nadają się do przewożenia każdego rodzaju przesyłki.

Podstawowe rodzaje kontenerów

Zapotrzebowanie na przewóz różnych towarów doprowadziło do zaprojektowania wielu rodzajów zbiorników. Parametrem, za pomocą którego opisywane są typy, to długość, podawana w stopach. Spośród wszystkich modeli, najczęściej spotykane są te o długości 20 i 40 stóp:

 • kontener 20′ mieści 11 palet euro lub 9-10 palet przemysłowych,
 • kontener 40′ mieści 23-24 europalety lub 20-21 przemysłowych.

Jednak istnieją takie rzeczy, dla przewozu których standardowy kontener nie znajdzie zastosowania. Dlatego powstały pojemniki, charakteryzujące się podwyższoną wysokością (HC). Wyróżnia się wśród nich kontenery:

 • 20′ i 40′ RF – o długości 20 lub 40 stóp; do przewozu w temperaturze kontrolowanej; zakres temperatur wynosi zwykle od -35oC do 30oC,
 • 20′ i 40′ OT – kontenery z otwartym dachem; dach może być sztywny lub elastyczny, taki rodzaj pojemników znajduje zastosowanie podczas załadunku towarów za pomocą dźwigu,
 • 20′ i 40′ FTR – posiadają otwierany dach i bok, przeznaczone do transportu ładunków, które mogą wychodzić poza obrys zbiornika,
 • platforma 20′ i 40′ – służą do przewozu towarów o niestandardowych wymiarach.

Transport kontenerów

kontenery-morskie-wynajemUniwersalność pojemników polega także na sposobie ich przewozu. Najpopularniejszymi metodami jest zastosowanie transportu morskiego, drogowego oraz kolejowego. Co ciekawe, istnieją również kontenery lotnicze, jednak są one zdecydowanie mniej pojemne i zdecydowanie droższe niż ich naziemni odpowiednicy. Transport morski odbywa się za pomocą specjalnych statków – kontenerowców. Taki środek transportu pozwala zabrać aż kilkanaście tysięcy pojemników. Ten rodzaj przewozu wymaga profesjonalnego planowania, by zmieścić taki ładunek pod i na pokładzie. Problemy pojawiają się, ponieważ statek musi być stabilny a najcięższe kontenery muszą być umieszczone pod pokładem. Jednak rozładunek w porcie docelowym może być trudny z powodu późniejszego rozmieszczenia zbiorników.

 

Przewóz morski jest komplementarny z drogowym i kolejowym. Po rozładunku w porcie, nie trzeba przeładowywać zawartości, by przesyłka ruszyła w dalszą drogę. Przewóz drogowy polega wykorzystaniu naczep, posiadających ramy kontenerowe, jednak zależy on od przepisów prawa w kraju, w którym znajduje się dany kontener. Dlatego tak ważne jest nieprzekraczanie masy pojemnika wraz z zawartością, która powinna wynosić maksymalnie 20-25 ton.

Koszty

Przewóz kontenerem jest bardzo zróżnicowany pod względem kosztów, ponieważ zależy wielu czynników. Są nimi przeważnie:

     • waga,
     • wymiary,
     • zawartość,
     • ubezpieczenie,
     • opłaty lokalne,
     • stawka przewoźnika.

Z tych właśnie powodów cena ciągle ulega zmianom. W transporcie drobnicowym sprawa wygląda tak samo. Parametry, podlegające zmianom skutecznie torpedują dokładne zaplanowanie kwoty przewozu. Cenę orientacyjną umożliwiają różnego rodzaju kalkulatory transportowe. Takie aplikacje na bieżąco aktualizują dane, mając wzgląd na koszt frachtu, kwotę ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. Dlatego tak ważna jest pomoc doświadczonego spedytora, którego umiejętności zdecydowanie bardziej niż najlepszy algorytm. Taka osoba dysponuje rozległą siecią kontaktów i wieloma współpracownikami z całego świata, potrafiącymi przygotować najbardziej odpowiednią ofertę dla specyfiki danego przedsiębiorstwa. Takie spersonalizowane oferty bardzo często są świadczone za prowizję, stanowiącą część całości frachtu.

You may also like...