Konwersja kredytów frankowych na złotówkowe

Konwersja kredytów frankowych na złotówkowe – w latach 2004-2008 Polacy dobrowolnie przyjmowali kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Dlaczego? Chodzi o stosowanie niższych stawek kredytowych, płacenie niższych rat i uzyskanie dobrej zdolności kredytowej. Nie chroni to jednak kredytobiorców przed nagłym wzrostem kursu franka szwajcarskiego, a tym samym przed trudnościami w spłacie zadłużenia.

Polskie sądy orzekają obecnie na korzyść kredytobiorców we frankach szwajcarskich, dlatego wielu z nich wnioskuje o zamianę kredytów we frankach szwajcarskich na zwykłe kredyty złotówkowe. W 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy zamianę kredytów indeksowanych na zwykłe kredyty złotówkowe, czyli kredyty bez franków.

Na czym polega konwersja kredytu frankowego na zwykły kredyt złotówkowy?

Konwersja kredytów frankowych na złotówkowe

Konwersja kredytów frankowych na złotówkowe

Zamiana kredytu we frankach na zwykły kredyt w złotówkach oznacza, że ​​bank udzielający kredytu będzie zobowiązany do przeliczenia aktualnego salda zadłużenia w walucie obcej (frankach) na złotówki. Bank użyje do tego zadania aktualnego kursu franka szwajcarskiego. Anulowanie pożyczek uwolniłoby pożyczkobiorców od pożyczek związanych z niestabilnymi kursami walutowymi. Spłata kredytu będzie przebiegała podobnie jak w przypadku kredytu zaciągniętego w złotówkach.

Przewalutowanie kredytu polegać będzie na usunięciu z umowy kredytowej (indeksu) klauzuli o zakazie nadużyć w tzw. formie, co oznacza, że ​​umowa z bankiem jest od początku kredytem złotówkowym, a nie walutowym. W związku z powyższym strony będą związane Umową Kredytu w pozostałym zakresie, w tym w zakresie metodyki kalkulacji stopy procentowej LIBOR.

Odfrankowienie kredytu obejmuje sytuacje, w których sąd stwierdzi, że zawarte w umowie zasady przeliczania wartości kredytów i rat są niezgodne z prawem, przez co warunki umowy stają się nieważne, tj. nie wiążą prawnie kredytobiorcy. Franki szwajcarskie traktowane są jako kredyty hipoteczne, przy czym rozliczenie musi uwzględniać parametry cenowe uzgodnione w pierwotnej umowie. ważny! Od 2022 roku stawka LIBOR została zastąpiona stawką SARON. O szczegóły warto zapytać swojego adwokata.

Jaki jest spread?

Spread to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty obcej (frank szwajcarski). Banki omyłkowo naliczają taką różnicę, co stanowi dla nich dodatkową rekompensatę, ale nie jest zgodne z prawem. Spread stanowi część nadpłaty ponoszonej za każdą ratę kredytu (według indeksu) zapłaconą do banku i podlega zwrotowi.

Jakie jest stanowisko sądu w sprawach o oszustwa kredytowe?

Wyrok Sądu Najwyższego doprowadził do unifikacji procesów w sprawie franka szwajcarskiego, a tym samym zapadły wyrok może z mocą wsteczną przekształcić kredyt frankowy w zwykły kredyt złotowy. Warto zaznaczyć, że taka decyzja sądu jest zgodna z opinią Prokuratora Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowiczów przeciwko bankowi działającemu w Polsce. Umowy pożyczki zawarte we frankach szwajcarskich również mogą zostać anulowane. Aby podjąć właściwą decyzję, warto skonsultować się z radcą prawnym, który po analizie dokumentów wskaże najlepsze rozwiązanie.

Czy oszustwo kredytowe jest warte ścigania?

Zamiana kredytu we frankach na zwykły kredyt złotowy była korzystnym rozwiązaniem frankowiczów, gdyż zyskali oni:

  • Na płatność w ratach nie ma wpływu kurs franka szwajcarskiego.
  • Nadpłacone raty kredytu (do 10 lat temu) można wezwać do spłaty.
  • Zmniejsz aktualną kwotę zadłużenia i zmniejsz prawdopodobieństwo bieżących rat.
  • Utrzymanie stóp procentowych opartych o LIBOR (obecnie SARON).

Dzięki przewalutowaniu kredytu frankowego możliwe będzie odzyskanie wartości nadpłaconych rat (często obejmujących setki tysięcy złotych) oraz zmniejszenie wysokości przyszłych rat. Jeśli ktoś chce wnieść pozew przeciwko bankowi, powinien udać się do kancelarii prawnej w https://odfrankuj.org/pomoc-frankowiczom-szczecin-2/, która specjalizuje się w sprawach CHF. Wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione i na podstawie umowy kredytowej oraz innych dokumentów zostanie opracowana najlepsza strategia zdobycia przychylności banku i uzyskania kredytu za darmo.

Czy można zamienić kredyt frankowy na zwykły kredyt złotówkowy?

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest korzystne dla frankowiczów, ale nie oznacza to, że bank jest skłonny zamknąć i przewalutować kredyt. Banki nie uznają takich orzeczeń sądów i zazwyczaj odrzucają wniosek kredytobiorcy. co robić? Jedynym rozwiązaniem jest pójście do sądu, ale warto skorzystać z wiedzy prawniczej radcy prawnego. Każdy bank ma swoich dobrze przygotowanych prawników i trudno stawić im czoła w pojedynkę.

Rozważając zerwanie umowy kredytowej lub defraudację pożyczki, należy przeprowadzić szczegółową analizę. Oba rozwiązania są korzystne, ale trzeba wybrać najlepsze i wykonalne. Pytanie o to, o co chodzi w pozwie, jest bardzo ważne dla przebiegu całego procesu sądowego, a co za tym idzie dla sposobu, w jaki kredytobiorca musi rozliczyć się z bankiem.

 

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org

You may also like...