Możliwości chirurgii plastycznej

W potocznym rozumieniu zwykło się twierdzić, że chirurgia plastyczna to jedynie kaprys gwiazd, które chcą poprawiać estetykę swojego ciała. Trzeba jednak zaznaczyć, że gałąź chirurgii plastycznej, jaką jest chirurgia estetyczna, jest jedynie jedną z wielu gałęzi tej specjalizacji. Chirurdzy plastyczni zajmują się bowiem na co dzień o wiele poważniejszymi schorzeniami i realnymi problemami, które utrudniają ludziom normalne funkcjonowanie, a nie są jedynie mankamentem estetycznym.

Klasyczna chirurgia oraz jej gałąź, jaką jest chirurgia plastyczna, dedykowana jest głównie do rekonstruowania ciała w kontekście ratowania zdrowia lub nawet życia. To, co zwykło się powszechnie twierdzić o chirurgii plastycznej, patrząc na nią jedynie przez pryzmat chirurgii estetycznej http://www.chirurgia-plastyczna24.pl/, jest dużym nieporozumieniem. Sama koncepcja wykorzystywania chirurgii do poprawienia estetyki ciała, jest co prawda dość stara, jednak to dopiero ostatnie lata sprawiły, że chirurdzy na szerszą skalę zaczęli wykorzystywać swoje umiejętności i możliwości w ten sposób. Wcześniej sytuacja była zgoła odmienna, gdyż rozwój chirurgii plastycznej zawsze był stymulowany koniecznością ratowania zdrowia i przywracania pacjentom możliwości normalnego, codziennego funkcjonowania. Największymi beneficjentami początkowych etapów rozwoju tej gałęzi medycyny były osoby po wypadkach i mechanicznych uszkodzeniach ciała, które lekarze o specjalizacji chirurgicznej nauczyli się niwelować lub całkiem usuwać.

Czy zajmuje się chirurgia plastyczna?

Zakres pracy chirurgów plastycznych jest niemal tak szeroki, jak zakres pracy chirurgii, jako całej gałęzi medycyny. Chirurdzy zaangażowani są do współpracy z lekarzami medycyny o innych specjalizacjach, a często bywa tak, że planują tok leczenia wspólnie. W ramach współpracy przeważnie to lekarze innych specjalizacji są odpowiedzialni za fachową ocenę sytuacji w kontekście określonego narządu, podczas gdy to chirurdzy ostatecznie odpowiadają za wykonanie zabiegu lub operacji, a także wcześniejsze nakreślenie jej planu w kontekście nie tylko wiedzy specjalistycznej z danego zakresu, którego dotyczy dany problem medyczny, ale także w kontekście możliwości chirurgicznych i rekonstrukcyjnych w ujęciu czysto praktycznym. Chirurgia plastyczna jest przez to bezpośrednio powiązana z takimi specjalizacjami jak: neurologia, traumatologia, laryngologia, okulistyka, chirurgia dziecięca, a także patologia. Bardzo powszechna jest współpraca chirurgów plastycznych z fizjoterapeutami i ortopedami.

Jakie możliwości mają chirurdzy plastyczni?

Największe osiągnięcia w zakresie chirurgii plastycznej poczynione zostały w połowie ubiegłego stulecia, gdy to chirurdzy zmuszeni byli do pracy z ciężko rannymi żołnierzami i cywilami w czasie drugiej wojny światowej. Do dzisiaj, tego typu rany i obrażenia, właściwe dla tego rodzaju urazów mechanicznych ciała są najbardziej powszechnym zagadnieniem, którym zajmuje się chirurgia plastyczna.  Dzięki zaawansowanej wiedzy na temat anatomii ludzkiego ciała chirurdzy są w stanie między innymi rekonstruować uszkodzone tkanki miękkie, takie jak mięśnie, więzadła, ścięgna, a nawet kości. Uszkodzenia tego rodzaju są diagnozowane za pomocą prześwietleń USG, RTG lub innych rodzajów diagnostyki obrazowej. Następnie chirurdzy, razem ze specjalistami właściwymi dla określonego rodzaju urazu nakreślili plan leczenia, który w przypadku takiej konieczności zawiera także zaangażowanie chirurga plastycznego. Jego zadaniem jest zrekonstruowanie uszkodzonej części ciała do tego stopnia, do jakiego jest to możliwe. Niekiedy jest to rekonstrukcja całkowita, która pozwala na przywrócenie danych tkanek i narządów do stanu pierwotnego, a czasem jest to rekonstrukcja częściowa, podczas której chirurdzy starają się przynajmniej przywrócić stan  pierwotny do tego stopnia, aby umożliwić pacjentowi normalne funkcjonowanie.

Co dają zabiegi chirurgii plastycznej?

Jak widać, chirurgia plastyczna to nie tylko zabiegi medycyny estetycznej, mające na celu poprawę wyglądu ciała, ale także, a nawet głównie zabiegu mające na celu ratowanie zdrowia, a w skrajnych przypadkach także życia. Większość zabiegów chirurgii plastycznej  związana z leczeniem urazów powypadkowych sprowadza się do przywracania pełnej lub częściowej sprawności tkankom, aby przywrócić pacjentowi zakresy ruchu lub możliwość posługiwania się kończynami. W przypadku urazów ortopedycznych, takich jak złamania kości lub zerwania ścięgien i więzadeł operacje i zabiegi sprowadzają się do zrekonstruowania uszkodzonych tkanek tak, by zrosły się i zregenerowały wedle pierwotnego stanu. W przeciwnym razie pacjent traci możliwość poruszania kończynami w takim zakresie, jaki był dla niego pierwotnie. Ponadto tego typu urazy mechaniczne często powiązane są z urazami neurologicznymi, gdyż często dochodzi do uszkodzeń nerwów układu nerwowego. Jest to powszechne zjawisko w przypadku złamań lub ran ciętych i kłutych. Wtedy chirurdzy plastyczni muszą podjąć ścisłą współpracę ze specjalistami od neurochirurgii, a następnie ortopedii i rehabilitacji.

You may also like...