Ubezpieczenie OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika – właściciel firmy transportowej posiada obowiązkową polisę OC z towarzystwem ubezpieczeniowym, której zakres może zostać rozszerzony o ważne dla niego klauzule. Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika w związku z komercyjnym transportem drogowym towarów.

Umowa z ubezpieczycielem obowiązuje na 12 miesięcy, po czym przewoźnik musi ją przedłużyć, ponieważ nie dzieje się to automatycznie. Chociaż OCP jest dobrowolne, polityka ta jest popularna wśród firm żeglugowych, ponieważ jest konkurencyjna na rynku usług żeglugowych.

Dlaczego ubezpieczenie OCP przewoźnika jest korzystne?

Ubezpieczenie OCP https://www.po-obiadku.pl/dodatkowe-ubezpieczenie-ocp/ chroni przewoźnika w przypadku nienależytego wykonania usługi (uszkodzenie, utrata, kradzież towaru, opóźniona dostawa) lub niewykonania usługi. Dodatkowo klienci korzystający z wyznaczonych firmowych usług przewozowych mają zagwarantowane odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody. Często jest to podstawa wyboru konkretnej firmy spedycyjnej.

Czy wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują ochronę OCP od tego samego przewoźnika

Mogą mieć coś podobnego, ale dokładny zasięg ustalany jest indywidualnie na podstawie potrzeb i możliwości przewoźnika. W większości przypadków umowa OCP zawiera postanowienia dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela za przewożony towar w następujących przypadkach: zniszczenie, utrata, uszkodzenie, kradzież, awaria pojazdu, pożar. Firma ubezpieczeniowa wypłaci jednak odszkodowanie tylko wtedy, gdy kierowca i właściciel firmy transportowej wywiążą się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy OCP.

Korzystając z usług konsultanta multiagencji, który oferuje ubezpieczenia, możesz znaleźć firmę ubezpieczeniową, która zapewnia ochronę, nawet jeśli szkoda powstała w wyniku umyślnego działania lub zaniedbania kierowcy. Również cena polisy OCP jest zawsze do negocjacji. ważny! Firmy o wysokich obrotach będą musiały płacić wyższą składkę.

Jakie niuanse w polityce OCP powinni wiedzieć operatorzy?

Ubezpieczenie OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika

Przewoźnik zapewnia, że ​​suma ubezpieczenia obejmuje pełną wartość przewożonego towaru w jednej przesyłce lub wartość wskazaną w liście przewozowym.

Trzeba być przygotowanym na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe określi udział własny firmy przewozowej w szkodzie, tzw. udział własny. Czy to jest dobre dla przewoźnika? Własna polisa może być bardziej opłacalna, ale niestety w przypadku uszkodzenia przewoźnik będzie musiał pokryć część strat.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że firmy ubezpieczeniowe nie są odpowiedzialne za wysyłkę towarów niebezpiecznych – ADR i dodatkowe ryzyko. Należą do nich: pieniądze, sztuka, leki, zwierzęta, urządzenia elektroniczne, tytoń i inne. Jeśli przewoźnik chce chronić te towary, będzie musiał płacić wyższe składki. Polisa OCP przewoźnika zawiera wyłączenia, czyli zaistniałe okoliczności uniemożliwiające ubezpieczycielowi wypłatę odszkodowania.

Najczęstsze z nich na liście wykluczeń to:

 • Dostarczaj towary w niesprawnych samochodach.
 • Przekaż towar osobie nieuprawnionej.
 • Ładunek został nieprawidłowo załadowany lub nie został prawidłowo ułożony.
 • Osoba prowadząca samochód pod wpływem alkoholu.
 • Nieuprawniona osoba prowadząca samochód.
 • Wysyłka do krajów znajdujących się na liście wykluczeń.
 • Zaparkuj samochód z ładunkiem poza strzeżonym parkingiem.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika jest niezawodną gwarancją bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych, więc decyzja o ubezpieczaniu czy nie, jest rozsądna, a także jest potwierdzeniem profesjonalizmu firmy przewozowej. OCP jest korzystny dla klientów, ponieważ obejmuje utratę ładunku.

Jakie opcje zawiera polisa OC przewoźnika:

 • Gwarantowana kwota powinna obejmować całkowitą wartość towaru.
 • Zdefiniuj rodzaj ładunku, który ma zostać wysłany.
 • Ubezpieczenie obejmuje miejsce zaparkowania pojazdu, czyli czy można go zaparkować na parkingu niestrzeżonym oraz czy szkodę można naprawić, jeśli wystąpi poza parkingiem strzeżonym.
 • Uzasadnij wymagania dotyczące floty w polisie, czy towary można przewozić dowolnymi samochodami z floty firmy, czy też zawsze musisz zgłaszać zmiany środka transportu.
 • Czy istnieją przepisy dotyczące przewozu towarów zleconych podwykonawcom?
 • Czy polisa OCP obejmuje nienależyte wykonanie lub niewykonanie usług przewozowych z winy przewoźnika? I kierowcy, których zatrudnia, czy podwykonawcy, których zatrudnia.
 • Polisa określa, czy firma ubezpieczeniowa pokryje przedmioty ADR.
 • Zawarte w polisie na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia towarów spowodowanych przez osoby trzecie (w przypadkach związanych z kryzysami imigracyjnymi).

Terytoria i ograniczenia świadczenia usług przewozowych i OCP

Firmy spedycyjne mogą świadczyć usługi transportu krajowego i/lub międzynarodowego. W tym drugim przypadku zastosowanie certyfikatu ATP może mieć znaczenie. Czy ważne jest posiadanie ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/? Powinieneś wiedzieć, że ATP jest umową na międzynarodowy transport towarów łatwo psujących się i korzystanie z pojazdów specjalnych. Co to oznacza dla operatorów?

Warunki zawarte w OCP https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ wymagają od przewoźnika zapewnienia żądanej temperatury w pojeździe, który powinien być odpowiednio wyposażony. Niespełnienie tych warunków może skutkować niewypłaceniem odszkodowania. To nie jedyny przypadek, w którym nie stwierdzono uszkodzeń. Jeżeli przewoźnik lub kierowca wynajmujący zaparkuje pojazd w nieuprawnionym miejscu i nie zastosuje się do przepisów dotyczących parkowania, odpowiedzialność za kradzież lub uszkodzenie towaru może spaść na przewoźnika.

You may also like...