Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa i automatyzacja produkcji to zastąpienie procesów wykonywanych przez człowieka operacjami wykonywanymi przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Robotyzacja to jeden z elementów automatyzacji. Takie podejście do organizacji produkcji staje się coraz bardziej popularne.

Automatyzacja produkcji

W dzisiejszych czasach produkcji przemysłowej pojawia się wiele pytań związanych ze skuteczną organizacją produkcji i doprowadzeniem jej do poziomu niekonkurencyjnego. Musimy rozwiązywać złożone, wieloaspektowe zadania mające na celu uzyskanie maksymalnej efektywności biznesowej. Przy rozwiązywaniu takich problemów oraz w wyniku dążenia do opanowania przewagi technologicznej nad konkurencją ważna staje się kwestia automatyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie i zastosowania nowych technologii w produkcji.

Jednym z najbardziej produktywnych rozwiązań w tym obszarze jest zastosowanie robotów przemysłowych. Właściwa konstrukcja procesu produkcyjnego, zastąpienie pracy ręcznej zautomatyzowanymi kompleksami zdolnymi do szybszego, dokładniejszego i wydajniejszego wykonywania zadań produkcyjnych bez interwencji człowieka, jest kluczem do efektywności ekonomicznej i produkcyjnej.

Specjaliści z dużej liczby branż na całym świecie doszli do wniosku, że bez wykorzystania robotów przemysłowych niemożliwe jest osiągnięcie wyników, jakie uzyskano po wprowadzeniu takich systemów. Robotyzacja procesów produkcyjnych to zupełnie nowy poziom produkcyjności przedsiębiorstw.

Gdzie potrzebna jest automatyzacja robotyki i dlaczego?

Uważa się, że robotyzacja ma największe zastosowanie w dużych gałęziach przemysłu i często tak jest. Ale błędem jest zakładanie, że nie ma na to miejsca w małych przedsiębiorstwach. Małe branże również decydują się na wprowadzenie robotów przemysłowych.

Dlaczego tak się dzieje? Główne zalety to:

 • W minimalizacji czynnika ludzkiego.
 • Szybki zwrot zainwestowanych środków finansowych.
 • Ograniczenie kosztów w dłuższym okresie czasu.
 • Zwiększenie szybkości produkcji.
 • Zwiększona wydajność.
 • Niezawodność wykonywanych operacji.
 • Programowalność.
 • Łatwa rekonfiguracja sprzętu.

Na tym etapie rozwoju automatyzacji przemysłowej większość robotów pracuje w obszarach produkcyjnych, które są warunkowo podzielone na trzy obszary:

 • Operacje załadunku i rozładunku.
 • Przetwarzanie produktów.
 • Montaż i kontrola jakości.

Roboty przemysłowe są już wykorzystywane w wielu różnych przedsiębiorstwach. Mogą być powiązane: z medycyną, przemysłem spożywczym, obróbką metalu, sprzętem optycznym, przemysł motoryzacyjnym.

Jakie zadania rozwiązuje robotyzacja produkcji?

Automatyka przemysłowaRobotyzacja pomaga przekształcać proces produkcyjny w bardziej pozytywny sposób. Przedsiębiorstwo zaczyna oszczędzać energię, czas i pieniądze, które są nierozerwalnie związane z wykorzystaniem ludzkiej pracy. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem przedsiębiorstwa produkującego części do instrumentów precyzyjnych. Niezwykle ważne jest dla Ciebie, aby jak najdokładniejsze produkty schodziły z linii montażowej, w której minimalizowany jest wskaźnik odrzuceń. W ten sposób zmniejszysz ilość zużywanych surowców i zaoszczędzisz czas na wytworzenie jednej partii produktu.

Z drugiej strony musisz produkować różnorodne części do różnych zastosowań. Dlatego też, aby rozpocząć produkcję nowej partii produktów, konieczna jest każdorazowa modyfikacja sprzętu. Resetowanie w zwykły sposób może zająć większość czasu pracy, który mógłbyś przeznaczyć na kolejne partie. Oznacza to, że na tym etapie tracisz czas i zwiększasz koszt całego procesu produkcyjnego.

Robotyka zawiera programy już z góry określone, łatwo je przekształcać i od razu rozpocząć pracę nad nową partią produktu. Pozwala na założenie nieprzerwanej produkcji, zmniejszenie liczby pracowników zaangażowanych w eksploatację oraz minimalizację odpadów. Często do sterowania procesem wystarczy jeden operator.

Etapy robotyzacji procesów produkcyjnych

Proces robotyzacji przebiega w kilku etapach. Ich skuteczność w dużej mierze zależy od kompetentnego planowania przyszłych innowacji. Najpierw musisz zdefiniować główne zadania robotyzacji.

Po przemyśleniu celów długoterminowych możesz przejść do następujących kroków:

 • Projekt – projektowanie systemów. Konieczne jest nakreślenie terminów i wielkości produkcji. Określ parametry wytwarzanych wyrobów i wymagania dotyczące ich jakości.
 • Dobór zespołu do współpracy z dostawcami. Zazwyczaj zaleca się przydzielenie kierownika projektu, inżynierów, pracowników działu produkcji, działu kontroli jakości, marketingu, finansów. Potrzebni są również pracownicy, którzy będą odpowiedzialni za instalację, obsługę i konserwację systemu.
 • Rozważ z góry wszystkie możliwe opcje aranżacji linii produkcyjnej, aby dokładnie obliczyć, która z modyfikacji będzie najbardziej skuteczna.

robotyzacja procesów produkcyjnychRoboty świetnie sprawdzają się przy przenoszeniu towarów i transporcie, co jest koniecznością w niemal każdej branży i najczęściej wykonują to zadanie. Zautomatyzowane systemy oferują połączenie prostego programowania, elastycznego dostosowywania i maksymalizacji wydajności produkcji. Roboty są bardzo często wykorzystywane do wykonywania rutynowych zadań, to te części linii produkcyjnej, na których ludzie w ciągu dnia pracy tracą uwagę i szybkość. Zastosowanie robotyki znacznie poprawia wydajność produkcji.

Często zakłada się, że korzystanie z robotów przemysłowych jest przywilejem wyłącznie dużych przedsiębiorstw przemysłowych i produkcji na dużą skalę, ale tak nie jest. Dziś odpowiednia cena i elastyczność w budowaniu systemów zrobotyzowanych pozwala na zastosowanie takiego sprzętu nie tylko w dużych przedsiębiorstwach o masowej produkcji, ale także w mniejszych i średnich przedsiębiorstwach.

You may also like...